Pielgrzymka do Komborni i Jaślisk 2016

24 wrzesnia 2016 roku uczestniczyliśmy w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego Różańca w Komborni.

Najpierw pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Adama Szala było nabożeństwo do "Siedmiu Boleści NMP" a następnie uroczysta Msza święta dziękczynna za wszystkich, którzy należą do Róż Różańcowych w parafiach i za tych, którzy się modlą na różańcu.

Po zakończeniu uroczystości w Komborni odwiedziliśmy Sanktuarium MB Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach, aby przekroczyć BRAMĘ MIŁOSIERDZIA. Tutaj pod przewodnictwem ks. Sebastiana Picura – wikariusza tejże parafii uczestniczyliśmy w nabożeństwie do Miłosiedzia Bożego, aby zyskać odpust Jubileuszowy.

W pielgrzyce uczestniczyło 20 osób pod przewodnictwem ks. proboszcza.