Rekolekcje 2016

                             „PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA, PRZEZ JEZUSA DO MARYI”
                                   REKOLEKCJE ADWENTOWE W GIEDLAROWEJ

      W dniach 03 – 07.12.2016 roku odbyły się rekolekcje adwentowe jako przygotowanie się do świąt Narodzenia Pańskiego połączone z przyjęciem Znaku Figury Matki Bożej Fatimskiej i relikwii św. Jana Pawła II
      Wierni licznie uczestniczący w rekolekcjach zgłębiali temat:" Przez Maryję do Jezusa, przez Jezusa do Maryi" Rekolekcjom przewodniczył ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec –  kierownik Katedry Liturgiki Pastoralnej KUL.
     "Właściwością Jezusa jest prowadzić nas niezawodnie do Ojca. Podobnie właściwością Błogosławionej Dziewicy Maryi jest to, że prowadzi nas niezawodnie do Jezusa"
                                                                               "św. Ludwik Grignion de Montfort"

      Wierni wysłuchali wielu ciekawych konferencji i rozważań podczas uroczystych mszy świętych. Towarzyszył im niepowtarzalny klimat, co dało się odczuć każdego dnia coraz bardziej. Przepiękne nabożeństwa wieczorne Apelu Jasnogórskiego z lampionami ukazywały wiernym w sposób bardzo obrazowy treści rekolekcyjne. Każdego dnia  w nabożeństwach uczestniczyły " Dzieci Fatimskie".

Zwieńczeniem wtorkowych uroczystości było przyjęcie do parafii relikwii św. Jana Pawła II. Stanowiło to sposobność do modlitwy o łaskę głębokiej wiary, którą charakteryzował się Ojciec Święty. Eucharystię podczas której wprowadzono relikwie św. Jana Pawła II sprawował ks. proboszcz Jan Balicki w koncelebrze z ks. kanonikiem Zbigniewem Nowakiem i ks. wikariuszem Krzysztofem Ryglem. Słowo Boże wygłosił ks. rekolekcjonista Zdzisław Janiec. Wierni uczestniczący w nabożeństwie mieli możliwość ucałowania relikwii.

      Ostatniego dnia rekolekcji /w wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP/ nastąpiło uroczyste poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej /figura MB specjalnie sprowadzona z Fatimy/. W procesji wprowadzającej figurę Matki Bożej Fatimskiej wzięły udział Maryjki z flagami, "Dzieci Fatimskie" oraz parafianie z lampionami. Uroczystościom przewodniczył także i tym razem ks. proboszcz Jan Balicki. Słowa homilii wygłosił ks. rekolekcjonista. W czasie tego nabożeństwa Małżeństwa  trzymając się za ręce, przed Matką Bożą odnowiły swoje śluby małżeńskie.

Wierni będący w łasce uświęcającej zyskali odpust zupełny.

Na koniec ks. prof. Zdzisław Janiec udzielił rekolekcyjnego błogosławieństwa.

Uroczystości zostały zakończone procesją wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej, która pobłogosławiła nasze domy.
      Fatimskie wezwanie" Nawróćcie się, pokutujcie i odmawiajcie różaniec" dotarło do szerokiego grona wiernych, co może zaowocować jeszcze większym ożywieniem kultu Maryi. Wielu wiernych skorzystało z sakramentu pokuty i poprzez głoszone Słowo Boże umocniło się w wierze.
      Dziękujemy Panu Bogu za tak wielkie dary dla Naszej Parafii, wspaniałego rekolekcjonistę i ten święty czas ofiarowany nam przez Pana Boga.

                                                                                                          opracowała mgr Anna Płoszaj

Kazanie ks. prof dr hab Zdzisława Jańca na "Wprowadzenie relikwi św. Jana Pawła II