ADORACJA

ZAPRASZAMY NA ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W każdy piątek

PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ DO GODZ. 20:00

  • do godz. 19:00 – Modlitwa wspólna /Różaniec, Koronka/
  • od godz. 19:00 do 20:00 – adoracja w ciszy
  • od godz. 19:00 do godz. 20:00 możliwość Sakramentu Pokuty
  • na zakończenie adoracji Komunia święta

Bądź uwielbiony, zmartwychwstały Panie, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

Bądź uwielbiony w darze Ducha Świętego, którego posyłasz swoim uczniom w każdej epoce dziejów i w każdym miejscu świata. Dzięki Twej łasce przypomnieliśmy sobie niezwykłe dzieła, jakich Duch Święty dokonywał w historii świata, w Twoim życiu i w dziejach całego Kościoła. 

Prosimy, abyś pomógł nam jeszcze pełniej otworzyć nasze serca na dar Ducha Świętego, którego nam posyłasz.

PRZYJDŹ – JEZUS CZEKA NA CIEBIE