Życzenia Wielkanocne 2017

Wielkanoc 2017

„A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał, jako pierwszy spośród tych, co pomarli”./ 1 Kor 15, 14.20/

Święty Paweł przypomina nam, że zmartwychwstanie Chrystusa jest centrum naszej wiary, źródłem nadziei i dowodem miłości Boga do człowieka.

W tych dniach Triduum Paschalnego przychodziliśmy do naszych świątyń, aby dziękować Dobremu Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa / Wielki Czwartek/, aby trwać z Nim wraz z Matką Bolesną pod Krzyżem /Wielki Piątek/, aby czuwać przy Grobie Pańskim i by spotkać Go Zmartwychwstałego w Wielkanocny poranek.

Dzisiaj Pan zaprasza nas do radości, którą czerpiemy z Jego zmartwychwstania: „radujcie się bracia, bo Pan zmartwychwstał”!

Prawda o Bogu żywym i Miłosiernym przepełnia dzisiaj nasze serca.

Ale tej prawdy nie można zamknąć we własnym sercu, tę prawdę trzeba głosić aż po krańce ziemi.

Dzisiejszy świat przeniknięty „ w mrokach i w cieniu śmierci” potrzebuje na nowo światła na oświecenie pogan. Potrzebuje Ciebie, byś był takim światłem, które jasno świeci twoją wiarą i miłością, Twoim świadectwem życia i przynależności do Jezusa.

Być dzisiaj uczniem Jezusa wymaga niejednokrotnie odwagi: odwagi, by według tej wiary poukładać sobie życie, by do tej wiary się przyznawać i jej bronić oraz by ją przekazywać kolejnym pokoleniom. Dlatego Zmartwychwstały Pan mówi: nie lękajcie się: Ja jestem z wami.

On jest obecny we wspólnocie Kościoła, w sakramentach świętych w Słowie Bożym, ale najbardziej chce być obecny w Twoim sercu, w Twoim życiu osobistym i rodzinnym. Kiedy wszystko budzi się do życia, niech nasza wiara na nowo „rozbudzi” się do pełni życia z Bogiem.

 Kiedy dzisiaj weźmiesz do ręki poświęcone jajko – znak nowego życia – poproś Zmartwychwstałego Pana, aby to Boże życie na nowo rozpalił w Tobie i w Twojej rodzinie.

W tym radosnym dniu Zmartwychwstania Pańskiego, my duszpasterze Giedlarowskiej Parafii pragniemy Wam, drodzy Parafianie, Goście i Drodzy Rodacy przebywający na emigracji, złożyć najserdeczniejsze życzenia: niech radość wielkanocnego poranka zawsze Was umacnia w codziennych trudach życia, niech zmartwychwstały Pan dodaje siły do budowania DOBRA opartego na miłości do Boga i do drugiego człowieka.

Życzymy zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, oraz radości ze spotkania w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech dar modlitwy i Bożego błogosławieństwa zawsze Wam towarzyszy:

„Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będzie z wami wszystkimi”

           Duszpasterze Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Giedlarowej