Życzenia Wielkanocne  2018

Życzenia Wielkanocne  2018

Chrystus: Zwycięzca, śmierci, piekła i szatana, wlewa dzisiaj na nowo w serca ludzi nadzieję.

   Mówi: nie bójcie się, Ja Jestem z wami.

Zmartwychwstały Chrystus mówi dziś do nas, że życie ma sens, nawet, jeśli ono naznaczone jest krzyżem cierpienia, choroby, kalectwa, bo ostateczne zwycięstwo należy do Boga i do tych, którzy będą przy nim trwali.

Mocą Chrystusa, mocą Jego Zmartwychwstania możesz pokonać Szatana – Ojca kłamstwa, manipulacji i podstępu.

Mocą Jego Łaski możesz być lepszy, może być lepsza Twoja Rodzina, może być lepszy dzisiejszy świat pogrążony w ciemności grzechu i opętania:

·         ale musimy przestać uciekać od Jezusa i Jego Kościoła /jak uczniowie do Emaus/,

·         ale musimy przestać się wstydzić swojej  przynależności do Jezusa /jak Piotr, który się zaparł swojego Mistrza/

·         ale musimy dzisiaj na nowo usłyszeć słowa Jezusa: „Będziecie moimi świadkami aż po krańce świata”

W tym radosnym Dniu Zmartwychwstania Pańskiego, my kapłani, pragniemy naszą modlitwą objąć Was: naszych  Parafian, drogich Gości i wszystkich Rodaków, których los rzucił w różne zakątki świata.

Niech Zmartwychwstały Pan, napełni Wasze serca swoim pokojem, niech da moc do pokonywania codziennych trudności osobistych i rodzinnych.

Niech umocni Waszą wiarę, abyście powstali z nocy bojaźni i lęku i na nowo stali się Jego Świadkami we współczesnym świecie.

Życząc pięknego przeżycia tych Świąt w gronie Rodziny i przyjaciół w łączności ze Zmartwychwstałym naszym Panem, który jest dla nas : Drogą, Prawdą i Życiem

Z serca Wszystkim Wam błogosławimy:

                                        Ks. Jan Balicki – proboszcz

                                      Ks. Jakub Wielgos – wikariusz

                                      Ks. Zbigniew Nowak – rezydent

Giedlarowa WIELKANOC 2018