ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA  KS. KANONIKA ZBIGNIEWA NOWAKA 24.06 2018

   ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

                         KS. KANONIKA ZBIGNIEWA NOWAKA                       

Giedlarowa 24 czerwca 2018

„Zostaliście z ludzi wzięci, ustanowieni w sprawach odnoszących się do Boga (…). Na mocy przyjętego Sakramentu otrzymaliście wszystko to, czym jesteście.” /pap. Benedykt XVI/

Czcigodny Księże Jubilacie.

 50 lat temu w katedrze przemyskiej przez włożenie rąk Ks. Biskupa Bolesława Taborskiego zostałeś włączony do  grona prezbiterów naszej przemyskiej diecezji.

Potem zostałeś posłany do Tryńczy, Przeworska, Samoklęsk, Iwonicza Zdroju, Jarocina k. Niska, Krępnej, Jedlicza a następnie 33 lata temu zostałeś  Proboszczem w naszej Parafii.     

Jako proboszcz przez 25 lat prowadziłeś tę parafię do Boga, przez udzielanie sakramentów świętych, przez posługę Słowa i przez kształtowanie młodego pokolenia jako katecheta w tutejszej szkole przez 20 lat.

Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za Twoją gorliwą pracę a szczególnie za każde powołanie kapłańskie i zakonne, które zrodziło się w latach kiedy byłeś proboszczem /a wiele było tych powołań/.

Od 8 lat jako Senior swoim doświadczeniem, cichą kapłańską posługą oraz dobrą radą wspierasz naszą Parafię i nas kapłanów, którzyśmy po Tobie  przejęli to wielkie dziedzictwo wiary, miłości i pracy wielu pokoleń Giedlarowskich Pasterzy.

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu.”  /Św. Jan Paweł II/

 Czcigodny Ks. Kanoniku!

Z okazji Złotego Jubileuszu kapłaństwa, pragnę w imieniu kapłanów  podziękować za Twoją posługę w naszej Parafii.    Za wszelkie dobro; Bóg zapłać!

Czcigodny Księże  przyjmij też życzenia:  niech dobry Bóg obdarza Cię dobrym zdrowiem, radością, mocą i wytrwałością do dalszego kroczenia obraną drogą służby Bogu. Niech każdy kolejny dzień daje Księdzu zadowolenie. Niechaj Jezus umacnia Księdza na kolejne lata kapłaństwa, Duch Święty obdarza Swym światłem, a Maryja, nasza Matka okazuje swą matczyną opiekę.

Ks. Proboszcz wraz z księdzem Jakubem i Parafianami