Na Michała – drugi dzień uroczystości – 30 wrzesień 2018

Drugi dzień Uroczystości „Na Michała” 

  1. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodniczył ks. prałat dr Marian Balicki – proboszcz Parafii Św. Floriana w Stalowej Woli a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł Samborski – Wojewódzki Kapelan Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Rządu RP, Posłowie na Sejm RP, Komendant Wojewódzki i Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz władze samorządowe i lokalne.

Głównymi bohaterami tych uroczystości byli strażacy, bo to w ich intencji była odprawiana Msza święta.

2. Drugim punktem uroczystości było poświecenie i przekazania OSP w Giedlarowej nowego wozu Strażackiego. Poświecenia dokonał ks. Paweł Samborski – kapelan Wojewódzki PSP

3. Następnie były występy artystyczne.

Gratuluję OSP w Giedlarowej za nowy wóz strażacki i dziękuję wszystkim za przygotowanie tych uroczystości i wszystkim, którzy tak licznie wzięli w nich udział.

ks. Proboszcz

Zobacz zdjęcia