2018 – 1 grudzień – Poświęcenia kaplicy cmentarnej

POŚWIĘCENIE KAPLICY CMENTARNEJ

 W dniu 1 grudnia – w 1 sobotę miesiąca – ks. Biskup Stanisław Jamrozek poświęcił nowo wybudowaną kaplicę cmentarną  p. w. Matki Bożej Bolesnej.

W uroczystości poświęcenia wzięli udział kapłani: ks. Prałat Marek Cisek – Dziekan Leżajski, ks. Proboszcz wraz z księdzem wikariuszem i ks. kanonikiem  Zbigniewem Nowakiem.

Serdecznie dziękuję władzom Gminy wraz z Panem Krzysztofem Sobejko – Wójtem Gminy Leżajsk i Panem Bolesławem Pawlus – zastępca Wójta i kierownika budowy oraz Radnym z Giedlarowej.