Rekolekcje ewangelizacyjne w Giedlarowej 8 – 10 marca 2019

  Rekolekcje ewangelizacyjne w Giedlarowej

8 – 10 marca 2019

„Przyjdź i pozwól się prowadzić Duchowi Świętemu”                                                                                                     

W dniach 8 -10 marca 2019 r. Parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Giedlarowej przeżywała szczególny czas dany przez Pana Boga jakim były rekolekcje ewangelizacyjne. Rekolekcje prowadził Ks. Marek Zajdel – Proboszcz Parafii Rymanów Zdrój oraz Iwona i Tadeusz Śliwkowie – małżeństwo Domowego Kościoła, zapewnili również oprawę muzyczną wraz animatorami muzycznymi z Ruchu Światło – Życie i z grupą młodzieży. Zespół Szkół w Giedlarowej w tych dniach był miejscem spotkań, konferencji, modlitwy, spożywania posiłków. Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia w  Kościele parafialnym, w której obstawę  włączali się członkowie Domowego Kościoła i młodzież.   

W Parafii Giedlarowa jest sześć  kręgów Domowego Kościoła, nad którymi opiekę duchową pełnią Ks. Proboszcz Jan Balicki i wikariusz Ks. Jakub Wielgos. W rodzinach i podczas spotkań kręgowych małżeństwa podejmują ciągłą pracę na sobą, aktywnie włączają się w życie Parafii, formują się podczas rekolekcji śródrocznych i oaz wakacyjnych. Członkowie DK w Giedlarowej dziękując Bogu za dar kroczenia z Jezusem poprzez Ruch Światło – Życie zapragnęli podzielić się tym doświadczeniem  i  radością ze wspólnotą parafialną w życiu której uczestniczą. Ponad dwa lata  temu za zgodą i pomocą księdza proboszcza i księdza wikarego  podjęli wysiłek zorganizowania dla swoich parafian rekolekcji ewangelizacyjnych. Od tamtego czasu do tych rekolekcji parafia wraz z duszpasterzami przygotowywała się przez modlitwę, posty, umartwienia, rekolekcje wakacyjne, nabożeństwa. Modlitwa różańcowa odmawiana codziennie przed Mszą świętą przez członków Domowego Kościoła dodawała wiary, umacniała i napawała nadzieją, że podjęte działania są zgodne z planem Bożym.

Już w piątek 8 marca okazało się, że rekolekcje są wielkim darem i Bożą łaską.  W rekolekcjach uczestniczyło  450 osób (dorosłych, dzieci i młodzieży) z różnych stron Polski i Podkarpacia  oraz  mieszkańców Giedlarowej. Taka ilość uczestników była znakiem, że takie rekolekcje są potrzebne w parafii i  dowodem na to, że Pan Bóg działa.

Podczas konferencji Ks. Marka były rozważane cztery Prawa Życia Duchowego oraz tematy duchowości Ruchu Światło – Życie. Uczestnicy mogli, może czasami po raz pierwszy, przekonać się o nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka, który dał Swego Syna, byśmy mieli życie wieczne. W świetle słów kapłana i Pisma świętego odkrywano też prawdę o grzeszności ludzi i potrzebę zbawienia. Kulminacyjnym punktem rekolekcji była niedziela, kiedy to zainspirowani Słowem Bożym (Ap 3,15-21) każdy stanął w prawdzie i podczas Uroczystej Mszy św. z wiarą przyjął Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

W głębokim przeżyciu rekolekcji pomogły również spotkania w grupach podczas których zgłębiano treści w oparciu o Słowo Boże. Było 23 grup (19 dorosłych i 4 młodzieżowych), które prowadzili animatorzy przybyli niekiedy z odległych stron naszej Archidiecezji. 

Wielkim przeżyciem dla uczestników był sobotni wieczór i modlitwa wstawiennicza. Przy figurze Maryi i zapalonej świecy każdy mógł  osobiście poczuć ducha wspólnoty. Ogromna „rzeka” próśb o modlitwę i wzajemne się nią obdarowywanie były niesamowitym i namacalnym działaniem Boga w sercach zgromadzonych ludzi w  hali sportowej.

Rekolekcje to droga do spotkania z Bogiem także przez modlitwę, której istotę i sens przedstawili małżonkowie Iwona i Tadeusz Śliwkowie, dzieląc się z uczestnikami swoim świadectwem. Każdy dzień rozpoczynano modlitwą brewiarzową, łącząc się tym samym z całym Kościołem. W niedzielne przedpołudnie uczestnikom zaproponowano jedną z form Nowej Kultury jaką jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Dopełnieniem tej konferencji były świadectwa małżonków.

Niedzielną Mszę św. rozpoczęto nabożeństwem Gorzkich Żali. W modlitwie  podczas kończącej rekolekcje Eucharystii polecano prowadzących, uczestników, duszpasterzy, darczyńców a przede wszystkim organizatorów. Pierwszymi owocami rekolekcji były złożone w darach ofiarnych Deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (ok.27), modlitwy w intencji Małżeństw Zagrożonych oraz modlitwy w intencji dzieci poczętych.

Bogactwem agape były świadectwa uczestników, prowadzących, duszpasterzy i organizatorów, którzy dziękowali Panu Bogu za łaski jakimi obdarzył wszystkich prowadzących i każdego uczestnika. Podziękowania skierowano również do ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie włączyli się  w to Boże dzieło. 

Dziękując Bogu za czas rekolekcji, dziękujemy za szczególny dar, za ducha wspólnoty,  ludzi starszych i młodszych, małżonków i samotnych, dzieci, młodzieży, młodych małżeństw i tych często doświadczonych życiem. Wszyscy oni obdarzali się wzajemnie radością, serdecznością i życzliwością. Z pogodą ducha, otwartym sercem, czasami ze łzami wzruszenia dzielili się swoim życiem, pragnęli wewnętrznej przemiany, i by móc osobiście spotkać się z Bogiem, wołali „Duchu św. przyjdź i prowadź moje życie”.                                                                                    

                                                                                                       DK Giedlarowa

                                                                                                Archidiecezja Przemyska