14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Prośba do Wszystkich Parafian

14 września w  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

  Prosimy, aby ten  dzień przeżyć w duchu pokuty i umartwienia /o chlebie i wodzie/, by wyprosić Boże Miłosierdzie na czas Misji Parafialnych.

Zachęcamy wszystkich Parafian, aby ten szczególny Dzień Podwyższenia Krzyża Świętego ofiarowali w tej intencji.

Prośbę kierujemy do tych, którzy mogą i chcą.