Pielgrzymka 2022 – Formularz zgłoszenia

ZGŁOSZENIE

Na pielgrzymkę do Medjugorie organizowaną przez Parafię    w Giedlarowej przy współpracy z Biurem Pielgrzymkowym MAGNIFICAT w Rzeszowie

w dniach 10 – 17 maja 2022

Dane osobowe potrzebne do ubezpieczenia i zorganizowania pielgrzymki /dane tylko do wglądu organizatorów/

Nazwisko  
Imię /imiona/  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
PESEL  
Adres zamieszkania  
Miejscowość  
Ulica nr domu  
Nr telefonu /tego, który będę miał w czasie pielgrzymki/  
Czy posiada Paszport Covidowy /podkreślić odpowiednie/ Tak Nie

 

Wpłata 550,00 zł – teraz

W autokarze 150 Euro

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych  w celu zorganizowania tej Pielgrzymki.

 

Podpis uczestnika……………………………………….