Ogłoszenia na 23 Niedzielę Zwykłą 4 września 2022

Ogłoszenia duszpasterskie

na 23 Niedzielę Zwykłą

4 września 2022

1.        Dzisiaj 1 niedziela września

·         Zmiana tajemnic różańcowych

·         Godz. 15:30 – Nabożeństwo Różańcowe

 Składka dzisiejsza na WSD w Przemyślu

Dzisiaj na godz. 17:00 – zapraszamy na spotkanie animatorów grup parafialnych

2.     Nabożeństwa w tygodniu o godzinie 7:00 i  18:00
3.     W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy
4.        W czwartek /8 września/ święto Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej

·         Msze święte o godz. 7:00   11:00     18:00

·         Poświęcenie ziarna siewnego na wszystkich mszach świętych

5.        W piątek po wieczornej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00
6.        Różaniec przed sumą prowadzi:

Dzisiaj róża św. Rozalii

W czwartek róża Narodzenia NMP  

Za tydzień róża świętej Heleny

7.      Za tydzień porządek niedzielny
8.        Dziękuję za sprzątanie kościoła: Nikt nie był

W tym tygodniu prosimy Panie z numerów domów od 361 do 370

Sprzątanie w sobotę po rannej mszy świętej i w poniedziałek

9.        Bóg zapłać za ofiary składane na cele remontowe.

Prace przy dachu w tym roku zostały zakończone – jeszcze pozostało nam zapłacić.  Mam nadzieję, że na drugi rok dokończymy remont dachu. Za wszelkie ofiary serdecznie dziękujemy.

Dzięki temu, że było rusztowanie zostały wykonane inne prace przy kościele: szpalety okienne zewnętrzne, impregnacja elewacji od strony południowej, nowe parapety okienne, renowacja gzymsu przy dachu, przeróbka odprowadzenia wody z dachu.

Pragnę podziękować Pani inż. Grażynie Mazgaj – kierownikowi budowy, Panu inż. Stanisławowi Moskal – inspektorowi nadzoru, Pani mgr Ewie Repetowskiej – za przygotowanie wniosków o dotacje.

Panom, którzy wykonywali w/w prace: Niemczyk Marek z synami, Śmiałek Marian, Jan Wójcik i Stanisław Wójcik, Ząbczyk Roman, Śliwa Damian, Wiech Kazimierz. Wszystkim Bóg zapłać.

Prace te wykonali nieodpłatnie.

Spotkania w tym tygodniu:

W poniedziałek – 17:00 – klasy 1 szkoły średniej – przygotowanie do Bierzmowania

W czwartek – spotkanie Odnowy w Duchu Świętym

W sobotę – 16:00 – spotkanie ministrantów