Rok wiary – CD

Rok Wiary
Zaczyna się 11 października 2012 i kończy 24 listopada 2013.
Jest „zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (Porta Fidei, 6).

11 października zbiegają się 2 rocznice: 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz 20. rocznica promulgowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zakończenie, 24 listopada, to Uroczystość Chrystusa Króla.

Głównym celem
tego okresu jest, aby każdy chrześcijanin mógł „na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary”. Ma również na celu uwrażliwić na  celebrację wiary w liturgii, szczególnie w Eucharystii; odkryć na nowo prawdy wiary, wyjaśnione szczególnie w Katechizmie.

Jak powiedział Benedykt XVI,
jego zasięg jest powszechny. „Będziemy mieli sposobność wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe wspólnoty kościelne będą mogły w tym Roku złożyć publiczne wyznanie Credo”.

W nocie opublikowanej przez Kongregację Nauki Wiary. Proponuje się tam np.:
– Zachęcanie do pielgrzymek wiernych do Rzymu;
– Organizowanie pielgrzymek i zgromadzeń w głównych Sanktuariach.
– Organizowanie sympozjów, kongresów i spotkań, które ułatwią zapoznanie się z nauczaniem Kościoła katolickiego i pozwolą na otwarty dialog między rozumem a wiarą.
– Czytanie na nowo dokumentów Soboru Watykańskiego II.
– Przyjęcie ze szczególną uwagą homilii, katechez, przemówień i innych słów Ojca Świętego.
– Promocja programów telewizyjnych, audycji radiowych, filmów i publikacji, dostępnych dla szerokiej publiczności, dotyczących tematów wiary.
– Przybliżenie wiernym życia lokalnych świętych, prawdziwych świadków wiary.
– Lepsze poznanie dzieł sztuki sakralnej.
– Przygotowanie i rozprowadzanie materiałów o charakterze apologetycznym, pomagających wiernym odpowiedzieć na ich wątpliwości dotyczące wiary.
– Organizowanie wydarzeń katechetycznych dla młodych, które będą ukazywać piękno wiary.
– Zbliżanie z większą wiarą i częstotliwością do Sakramentu Pojednania i Pokuty
– Używanie w szkołach Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
– Organizowanie grup czytających wspólnie Katechizm oraz promujących jego sprzedaż.

Więcej informacji można uzyskać;
www.annusfidei.va