Dekret Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika

Dekret >> Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika o możliwości
uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary
w Archidiecezji Przemyskiej.