Dekret

Przemyśl (Rzym), 16 października 2012 r.

L. dz. 2273/023/2012

DEKRET

o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

w Roku Wiary w Archidiecezji Przemyskiej

Rok Wiary ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI jest poświęcony w sposób szczególny publicznemu wyznawaniu prawdziwej wiary i jej prawowitej interpretacji wraz z lekturą i pobożną medytacją Pism II Soboru Watykańskiego i wykładu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wszyscy wierzący szczególnie w tym roku są wezwani do odważnego świadectwa wiary wobec innych, najpierw w różnych okolicznościach życia codziennego, ale w szczególny sposób poprzez wspólnotowe i zewnętrzne formy kultu. Należy zabiegać zatem przede wszystkim o to, aby dzięki pobożnemu przeżywaniu Roku Wiary, w jak największym stopniu wierni postąpili w świętości odwracając się od grzechu, a zwracając się ku Bogu i braciom w bezinteresownej miłości. W tym celu będzie bardzo pomocny dar odpustów, których na ten rok Kościół łaskawie i obficie udziela, określając je Dekretem Penitencjarji Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r. Dar ten ma przyczynić się do tego, aby wierni zostali zachęceni do poznania i umiłowania Doktryny Kościoła Katolickiego i otrzymali z tego powodu obfite owoce duchowe.

W czasie trwania Roku Wiary tj. od dnia 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r. wierni mogą zyskać odpust zupełny, dany przez miłosierdzie Boże, od kary doczesnej za swoje grzechy, który będą mogli ofiarować również za dusze wiernych zmarłych. Odpustu tego mogą dostąpić ci, którzy są prawdziwie skruszeni, czyli należycie oczyszczeni w sakramencie pokuty i szczerze pragną być wolni od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Aby zyskać odpust wierni posileni Komunią świętą pomodlą się według intencji Ojca Świętego oraz spełnią którąś z wymienionych poniżej pobożnych praktyk.

I. Poznawanie artykułów Wiary

Odpustu mogą dostąpić ci, którzy wezmą udział przynajmniej w trzech naukach wygłoszonych w czasie Misji Świętych lub przynajmniej w trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego lub też artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, wygłaszanych w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

II. Wyznanie wiary w świętym miejscu

Odpustu udziela się wiernym, ilekroć odbędą pielgrzymkę do jednej z Bazylik Papieskich lub katakumb chrześcijańskich, do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu oraz do miejsc wyznaczonych w niniejszym dekrecie i tam wezmą udział w uroczystej celebracji lub przynajmniej zatrzymają się na odpowiedni czas skupienia z pobożnymi medytacjami, kończąc je modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i przyzywaniem wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i Świętych Apostołów bądź Patronów.

Miejscami, w których wierni mogą dostąpić tego odpustu w Archidiecezji Przemyskiej są:

1. Bazyliki mniejsze jako święte miejsca ukazujące jedność ze Stolicą Apostolską i jej nauczaniem:

– Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu,

– Bazylika NMP Bolesnej w Jarosławiu,

– Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Krośnie,

– Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku,

– Bazylika Ducha Świętego w Przeworsku,

– Bazylika Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi,

2. Kolegiaty jako świątynie związane od wieków z szerzeniem nauki chrześcijańskiej:

– Kolegiata pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie

– Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

3. Sanktuaria jako miejsca publicznego wyznawania wiary przez licznych wiernych:

– Sanktuarium Męki Pańskiej i NMP w Kalwarii Pacławskiej,

– Sanktuarium NMP w Borku Starym – oo. Dominikanie,

– Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy w Domaradzu,

– Sanktuarium NMP Bolesnej w Haczowie,

– Sanktuarium NMP w Hyżnem,

– Sanktuarium NMP Bieszczadzkiej w Jasieniu,

– Sanktuarium NMP Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach,

– Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Jodłówce,

– Sanktuarium NMP Szkaplerznej w Łańcucie,

– Sanktuarium NMP Matki Pięknej Miłości w Polańczyku,

– Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Sanoku (oo. Franciszkanie),

– Sanktuarium NMP Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach,

– Sanktuarium NMP Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach,

– Sanktuarium NMP Matki Nowego Życia w Zagórzu,

– Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu    Piastowym,

– Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli (oo. Bernardyni).

– Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie,

– Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie,

4. Specjalnie wybrane kościoły:

– kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Klimkówce ze względu na kult Krzyża Pańskiego     jako znaku wiary,

– kościół pw. Narodzenia NMP w Krośnie (oo. Franciszkanie) ze względu na kult obrazu     NMP Obrończyni Wiary,

– kościół pw. św. Doroty w Markowej ze względu na heroiczne świadectwo wiary Sług    Bożych Rodziny Ulmów.

III. Publiczne wyznanie wiary w uroczystej celebracji

W każdym kościele i kaplicy odpustu mogą dostąpić wierni, którzy zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin i odmówią w niej Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek uznanej formie w następujące dni Roku Wiary:

– 8 grudnia 2012 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP,

– 25 grudnia 2012 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego,

– 6 stycznia 2013 – Uroczystość Objawienia Pańskiego,

– 11 lutego 2013 – Wspomnienia Matki Bożej z Lourdes,

– 22 lutego 2013 – Święto Katedry św. Piotra,

– 19 marca 2013 – Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP,

– 8 kwietnia 2013 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,

– 3 maja 2013 – Uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Archidiecezji,

– 7 czerwca 2013 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,

– 29 czerwca 2013 – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,

– 6 sierpnia 2013 – Święto Przemienienia Pańskiego,

– 15 sierpnia 2013 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP,

– 14 września 2013 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

IV. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Odpustu może dostąpić wierny w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie kaplicy chrzcielnej lub innego miejsca, w którym otrzymał chrzest i w którym odnowi przyrzeczenia chrzcielne.

V. Błogosławieństwo papieskie

W dniu 24 listopada 2013 r., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Archikatedrze Przemyskiej uroczyście zakończymy Rok Wiary, przyjmując błogosławieństwo papieskie wraz z odpustem zupełnym.

Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (na przykład mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych z uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią Ojcze nasz, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia czy też trud własnego życia.

Aby uczynić łatwiejszym dostęp do Sakramentu Pokuty i do otrzymania przebaczenia, wszystkim spowiednikom, którzy będą spowiadać w wyżej wymienionych kościołach wyznaczonych na Rok Wiary, udzielam władzy zwalniania od kar kościelnych wiążących mocą samego prawa, ale nie zdeklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

Zobowiązuję wszystkich kapłanów, diakonów i katechetów do gorliwego przybliżania wiernym Nauki Wiary w przepowiadaniu katechetycznym i w homiliach. W Roku Wiary należy często wygłaszać w kościołach wykłady dotyczące nauczania Soboru i Katechizmu, aby wierni mogli poznać lepiej depozyt wiary i mieli okazję dostąpić łaski odpustu. W dniach wyznaczonych na uroczyste celebracje Roku Wiary należy wygłosić homilie w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II lub Katechizmu Kościoła Katolickiego i zapowiedzieć uroczyste wyznanie wiary. O odpustach na Rok Wiary należy często informować wiernych.

Wszystkich w imię Chrystusa proszę o podjęcie trudu gorliwego poznawania depozytu wiary i dawania mężnego świadectwa życiem z wiary.

Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie i Goście, polecam wstawiennictwu Matki Bożej Obrończyni Wiary i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Arcybiskup

/-/ ks. Bartosz Rajnowski /-/ Abp Józef Michalik

Kanclerz Kurii ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI