Tydzień Misyjny 2012

Niedziela Misyjna jest dniem solidarności w całym Kościele powszechnym. Wpisuje się w rozpoczęty niedawno Rok Wiary i w przesłanie o nowej ewangelizacji towarzyszące trwającemu w Rzymie synodowi biskupów.
Obchodzimy ją 21 października /niedziela/
pod hasłem:
„Głosić wiarę z radością”.

W Światowym Dniu Misyjnym we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, ofiary składane na tacę są przeznaczane na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Sekretarz krajowy tego dzieła ks. Bogdan Michalski podkreśla, że środki trafiają nie tylko do polskich misjonarzy, ale do wszystkich posługujących na terenach misyjnych.

Ojciec Święty Benedykt XVI w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Misyjny przypomniał, że głoszenie Ewangelii „ nie ogranicza się zatem do dbania o cząstkę ludu Bożego, powierzoną trosce duszpasterskiej, ani do wysłania paru kapłanów, świeckich mężczyzn czy kobiet fidei donum. Winno ono objąć całą działalność Kościoła partykularnego, wszystkie jego sektory, krótko mówiąc, całą jego istotę i działalność. Sobór Watykański II wyraził to jasno, a późniejsze Magisterium z mocą potwierdziło. Wymaga to nieustannego dostosowywania stylów życia, programów duszpasterskich i organizacji diecezji do tego fundamentalnego wymiaru istoty Kościoła, zwłaszcza w naszym świecie, który ulega ciągłej zmianie.