21 wrzesień 2013

Dzisiaj zostali złączeni przez Sakarament Małżeństwa Zachara Daniel i Burek Katarzyna

Małżeństwo błogosławił ks. Jan Balicki 

Nowożeńcom życzymy, na wspólną drogę Bożego błogosławieństwa.