SMAP Giedlarowa

NAGRANIA ZE SMAPU:
 

11.04.2014 – Nabożeństwo "Góra błogosławieństw":

 

 

12.04.2014 – Adoracja Krzyża