Pielgrzymka do Medjugorie 2016 rekolekcje w drodze

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE

 
 
W dniach 30 września do 7 pazdziernika 2016 roku odbyła się pielgrzymka do Medjugorie, zorganizowana przez Grupę Odnowy w Duchu Świętym "Któż jak Bóg" z Giedlarowej. Był to czas: modlitwy, refleksji, spotkania z Bogiem i Matką Bożą Królową Pokoju. Po tych rekolekcjach przyjechaliśmy inni bo umocnieni Bożym Duchem łaski. Za ten święty czas Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki.