Podziękowanie z Peru

Otrzymaliśmy podziękowanie od ks. Jacka Żygała, misjonarza z Peru, którego niedawno gościliśmy w naszej parafii. Zebrane wtedy środki zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych pomocy oraz posiłki dla dzieci uczestniczących w niedzielnej katechezie. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. Całość podziękowania tutaj>>.