WIZYTACJA KANONICZNA 2017

W czwartek /26.10.2017/ odbyła się wizytacja kanoniczna naszej parafii

którą przeprowadzi Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski

  • O godz. 08:00 – Ks. Arcybiskup nawiedził naszą szkołę. Po przywitaniu przez Panią Dyrektor uczniowie przedstawili spektakl o św. Janie Pawle II /bardzo ładne przedstawienie/. Następnie po przemówieniu Ksiądz Arcybiskup poświęcił nowo odremontowaną salę gimnastyczną i sale do zajęć. W uroczystości szkolnej wzęli udział przedstawiciele władzy lokalnej: Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko wraz ze swoim zastępcą, Radni z Giedlarowej i Sołtys a zarazem radny Powiatu Pan Zdzisław Duszyński oraz towarzyszący Arcybiskupowi kapłani. Spotkanie z uczniami a następnie z Gronem Pedagogicznym i zaproszonymi Goścmi odbywało się w miłej atmosferze. Na koniec Arcybiskup dziękując za spotkanie udzielił wszystkim błogosławieństwa.
  • O godzinie 15:00 – na cmentarzu zostały odmówione modlitwy za zmarłych i wizytacja cmentarza oraz nowo budowanej kaplicy cmentarnej
  • O godz. 16:45 – W Domu Parafialnym było spotkanie z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii. Ksiądz Arcybiskup podziękował Rodzicom za ich modlitwy i wychowawanie swoich synów i córek do Służby Bożej w kapłaństwie i w zakonie.

O godz. 18:00 – była Uroczysta Msza święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii. 88 młodych ludzi z 1 klasy szkoły średniej z 3 klasy Gimnazjum przyjęło Sakrament Bierzmowania. W koncelebrowanej Mszy Świetej wzięli udział kapłani z dekanatu oraz kapłani rodacy: ks. Kanonik Wiesław Opiat i ks. Damian Piziak.

W czasie tego Nabożeństwa przedstawiciele Rady Parafialnej i Wspólnot Parafialnych oraz ks. Proboszcz złożyli sprawozdania z działalności duszpasterskiej i gospodarczej naszej Parafii.

Na zakończenie Ks. Arcybiskup podziękował za wszelkie prace duszpasterskie i materialne dokonane w naszej Parafii oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa dla całej Parafii i wszystkim Rodakom przebywającym poza jej granicami.

Galeria zdjęć