REKOLEKCJE POWOŁANIOWE – PANIE, CO CHCESZ ABYM UCZYNIŁ?

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE – PANIE, CO CHCESZ ABYM UCZYNIŁ?
ulotka1
Apostolat powołań w Wyższym Seminarium Duchownym organizuje rekolekcje powołaniowe przeznaczone dla wszystkich, którzy rozeznają swoje życiowe powołanie. Dolna granica wiekowa to pierwsza klasa szkoły średniej.

Terminy tegorocznych spotkań: 8-10 czerwca 2018

dolna granica wieku – I klasa szkoły średniej.

Koszty:

Koszty dojazdu pokrywa uczestnik. Koszty wyżywienia i zakwaterowania, które obliczamy na 20 zł, związane są z dobrowolną ofiarą w zależności od możliwości finansowych uczestnika.

Zgłoszenia:

listownie na adres:
Ks. Maciej Dżugan
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Zamkowa 5
37-700 Przemyśl

telefonicznie:
16 676 05 31 wew. 315

drogą internetową
szkolamodlitwy@przemyska.pl