Powrót do Grupy Parafialne

Męskie Plutony Różańca „Lew Judy”

 Męskie Plutony Różańca w Giedlarowej                           

            To Wspólnota dorosłych mężczyzn, którzy starają się wędrować z Bogiem do pełni męskości. Misja: to wzmacnianie fizyczne, psychiczne, a przede wszystkim duchowe mężczyzn ze wspólnoty. Tak, aby przez męskość zbliżać się do Boga, służyć innym ludziom, poznawać i przezwyciężać samych siebie.

 Jesteśmy modlitewną częścią wspólnoty Lew Judy. Kwatera główna znajduje się   w Toruniu. Nasi bracia żołnierze rozsiani są po całej Polsce i Europie.

W Giedlarowej działamy od 2014 roku. Aktualnie jest nas 84 mężczyzn skupionych w 4 Męskich Plutonach Różańca. Na czele każdego plutonu stoi dowódca.   /w większości są to żonaci mężczyźni w wieku średnim/.

Duchowość:

 Raz w miesiącu mamy spotkanie formacyjne. Każdy z braci żołnierzy codziennie modli się jedną tajemnicą różańca w intencjach ogólnych /ustalonych przez kwaterę główną/         i w intencjach szczególnych /nadesłanych przez ludzi na stronę internetową/.
W ramach plutonu funkcjonują braterskie dwójki, w których bracia modlą się za siebie cały miesiąc. Raz w miesiącu bracia zobowiązani są do postu poza dniami wyznaczonymi przez Kościół. Staramy się swoją postawą w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym dawać świadectwo swojej przynależności do Chrystusa i stawać w obronie wiary.

            Nasz udział w życiu Kościoła lokalnego i powszechnego.

 Angażujemy się w dzieła modlitewne i miłosierdzia:

– stale wspieramy misjonarkę s. Dawidę Strojek w Papui Nowej Gwinei, poprzez modlitwę i dary rzeczowe /paczki, zbiórka pieniędzy, adopcja serca-dzieci/

– wsparcie modlitewne i finansowe dla misjonarza z PERU ks. Jacka Żygały

– organizacja dla parafian Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w 2016 i 2017 roku

– organizacja w 2016 i 2017 roku Drogi Światła dla parafian

– udział w akcji „Różaniec do granic”

Dziękujemy Panu Bogu za wybranie i służbę, modlimy się o powstanie nowych plutonów.